קישור להשתלמות צוות

צוות יקר,

לפניכם קישור להשתלמות עם זוהר:

https://www.flippity.net/sh.asp?k=18OJo6V6_wUKtmRO_Cpwq-2aEGDtYnrr2sriulAF9v6s

בהצלחה!