ברוכים הבאים לאתר הכיתה של א'2

נושא מרכזי בית ספרי "70 שנה לישראל"

מבזקים

פירוט מהלך שיעורים

נושא השיעור: עבודה מסכמת חשבון וגאומטריה ש.ב.: אין שעורי בית
נושא השיעור: סיפריית פיגמה - התרנגולים והשועל - סיפור ושיחה ש.ב.: אין שעורי בית
נושא השיעור: סיפריית פיגמה - התרנגולים והשועל - סיפור ושיחה ש.ב.: אין שעורי בית
נושא השיעור: יום הולדת לאלה - מזל טוב!!! ש.ב.: אין שעורי בית
נושא השיעור: פעילות בעקבות הספר התרנגולים והשועל - כתיבת חוזקות וחולשות ש.ב.: אין שעורי בית
נושא השיעור: קריאת סיפור מספרית פיגמות בכתה ש.ב.: אין שעורי בית

ימי הולדת

מזל טוב לחוגגים יום הולדת!

אליאן עמר
  
23/05
הראל חמו
  
29/05
יקיר יחיה
  
02/05
אלה ג'ינו
  
28/05

עדכוני חירום ממשרד החינוך

שגרה