ידיעון חנוכה תשע"ט דצמבר 2018

מסכמים תקופה של למידה רבה ומגוונת. חג שמח!