ידיעוני תשע"ט

עיתון
נרגשים לשתף בעשייה המרובה מחנוכה ועד פסח. חג שמח לכל משפחת "נופי ארבל".

ידיעון פסח תשע"ט אפריל 2019