לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שחרית
7:45
8:00
שעה 1
8:00
8:45
שעה 2
8:45
9:25
הפסקת אוכל בכיתות
9:25
9:35
הפסקה קטנה
9:35
9:50
שעה 3
9:50
10:35
שעה 4
10:35
11:20
הפסקה גדולה
11:20
11:45
שעה 5
11:45
12:30
שעה 6
12:30
13:15
מעבר בין שעורים
13:45
13:25
שעה 7
13:25
14:10